VDT

Phát Triển Sản Phẩm Mới:

Nghiên cứu thị trường: Hiểu rõ nhu cầu của khách hàng và xu hướng thị trường để định hình chiến lược phát triển sản phẩm.

Lập kế hoạch: Xác định mục tiêu, nguồn lực cần thiết, và lịch trình để phát triển sản phẩm.

Thiết kế và Phát triển: Bắt đầu quá trình thiết kế sản phẩm dựa trên yêu cầu của khách hàng và kết quả nghiên cứu thị trường.

Kiểm thử: Thực hiện kiểm thử để đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và yêu cầu kỹ thuật.

Tiếp Thị và Quảng bá: Phát triển chiến lược tiếp thị để thông báo về sản phẩm mới và tạo nhu cầu trong thị trường.

 
 

Phát Triển Dịch Vụ Mới:

Nghiên cứu và Phân tích: Nghiên cứu nhu cầu của khách hàng và phân tích khả năng cung ứng dịch vụ mới.

Chuẩn bị Kế Hoạch: Xác định chiến lược phát triển dịch vụ, bao gồm cả nguồn lực và lịch trình.

Thiết Kế Dịch Vụ: Phát triển chi tiết về cách dịch vụ sẽ hoạt động, bao gồm cả các quy trình và giao diện với khách hàng.

Thử Nghiệm: Thử nghiệm dịch vụ mới với một số khách hàng mẫu để đánh giá hiệu suất và thu nhập.

Tiếp Thị và Bán Hàng: Xây dựng chiến lược tiếp thị để giới thiệu dịch vụ mới và thu hút khách hàng.