VDT

Dịch vụ an ninh cao cấp thường bao gồm các yếu tố sau:

Bảo Mật Mạng: Bảo vệ mạng máy tính khỏi sự xâm phạm, tấn công từ chối dịch vụ (DDoS), và các hình thức tấn công khác.

Bảo Mật Ứng Dụng: Đảm bảo rằng các ứng dụng và phần mềm được triển khai trên hệ thống đều an toàn và không có lỗ hổng bảo mật.

Quản lý Biến Cố An Ninh: Cung cấp dịch vụ quản lý sự cố an ninh, bao gồm phân tích và xử lý sự cố an ninh ngay khi chúng xảy ra.

Bảo Mật Dữ Liệu: Bảo vệ thông tin và dữ liệu quan trọng của tổ chức khỏi mất mát, truy cập trái phép, hoặc thay đổi không đáng kể.

Chứng Thực và Quản lý Danh Sách Đen: Chứng thực người dùng và quản lý các danh sách đen để ngăn chặn truy cập từ các nguồn không an toàn.

Kiểm Tra An Ninh và Đánh Giá Rủi Ro: Thực hiện các hoạt động kiểm tra hệ thống và đánh giá rủi ro để xác định và giảm thiểu các lỗ hổng bảo mật.

Bảo Mật Thiết Bị Kết Nối: Bảo vệ các thiết bị kết nối, bao gồm cả thiết bị IoT, để ngăn chặn các tấn công từ các thiết bị đầu cuối.